1998-1998 J.C.Decaux

Marquesina Foster BCN: ACV de una Marquesina de BUS en Barcelona diseño Foster (Pere Fullana, en RG).